Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto
DIPP/TEDDY-tutkimus
20014 TURUN YLIOPISTO

2. Yhteyshenkilö

Leena Karlsson; leena.karlsson@utu.fi

3. Tietosuojavastaava

Camilla Engman; dpo@utu.fi

4. Rekisterin nimi

DIPP-sivuston rekisteri

5. Käsittelyn tarkoitus

Järjestelmän sisältämiä henkilötietoja käytetään editori- ja ylläpitäjäkäyttäjien autentikointumiseen.

6. Käsittelyperuste

Rekisteröidyn suostumus

7. Henkilötietoryhmät

Sivuston editorit (nimi, sähköposti), sivuston ylläpitäjät (nimi, sähköposti), tutkimushenkilöstö (nimi, yhteystiedot, kuva, koulutus ja työtehtävät)

8.Tietojen alkuperä

Tiedot syntyvät, kun käyttäjä lisätään editori- tai ylläpitäjärooliin sivustolle tai kun tutkimushenkilöstön jäsen lisätään sivustolle.

9. Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun rekisteröidyllä on pääsy sivustolle ja enintään sivuston olemassa olon ajan.

10. Tiedon luovutus ja siirrot kolmansiin maihin

DIPP-sivuston sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä ETA-alueen ulkopuolelle.

11. Julkisuus

Kaikki järjestelmään talletetut henkilötiedot ovat salaisia. Tutkimushenkilöstöstä tallennetut tiedot ovat julkisia.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Edellämainituissa asioissa yhteys otetaan rekisterin yhteyshenkilöön.

13. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Rekisteritiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina. Tiedot ovat ainoastaan Turun yliopiston DIPP-verkkosivuston ylläpitohenkilökunnan saatavissa ja niiden käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Käyttäjätunnukseen liitetään vain käyttäjän kannalta tarpeelliset oikeudet rekisteritietoihin.