VIROLOGIA
Heikki Hyöty
Professori
Puhelin
+358 (0)50 516 8480
fax +358 (0)3 364 1512
E-mail
Osoite
Tampereen yliopisto, Lääketieteen yksikkö
Virologia, Finn-Medi 3
Biokatu 10
33520 Tampere
Suomi
Mikael Knip
Lastentautiopin professori, LKT
Työtehtävät
TEDDY-tutkimuksen vastuullinen tutkija Tampereella
DIPP-tutkimuksen autovasta-ainelaboratorion vastuullinen tutkija
Puhelin
+ 358 9 4717 2701
+358 40 844 7671
E-mail
Osoite
Lasten ja nuorten sairaala
HYKS
Stenbäckinkatu 11
00029 Helsinki
Suomi
MuutaLastentautiopin professori, LKT