DIABETEKSEEN LIITTYVIEN VASTA-AINEIDEN ILMAANTUMINEN TUTKIMUSLAPSILLE


Tyypin 1 diabetes on krooninen sairaus, joka aiheutuu haiman insuliinia tuottavien solujen tuhoutumisesta. Solujen tuhoutumista pidetään autoimmuunireaktion seurauksena, mutta vielä ei osata selittää, miksi ilmiö käynnistyy.

Elimistössä muodostuneita diabetekseen liittyviä vasta-aineita voidaan mitata verinäytteistä. DIPP-tutkimuksessa seurataan neljän eri vasta-aineen ilmaantumista tutkimuslapsille 3-6kk:n välein otettavista verinäytteistä. Mitattavat vasta-aineet ovat ICA (saarekesoluvasta-aineet), GADA (glutamaattidekarboksylaasivasta-aineet), IAA (insuliiniautovasta-aineet) ja IA-2A (islet antigen-2 antibodies). Erityisesti usean vasta-aineen ilmaantuminen lapselle ja/tai korkeat vasta-ainepitoisuudet kertovat siitä, että lapsi on huomattavassa sairastumisriskissä. Diabetekseen liittyvät vasta-aineet voivat kuitenkin ilmaantua lapselle jopa vuosia ennen oireiden alkua ja taudin puhkeamista. Tutkimuksessa kartoitetaan, milloin ja missä yhteydessä diabetekseen liittyvät vasta-aineet ovat ilmaantuneet niille lapsille, jotka ovat DIPP -tutkimuksen aikana sairastuneet diabetekseen ja toisaalta niille, jotka eivät ole sairastuneet. Tutkimuksessa siis seurataan, mitä vasta-aineita ja missä iässä lapsille tyypillisesti ilmaantuu, kuinka pitkään lapsilla on vasta-aineita ennen sairastumista, kuinka korkeita vasta-ainetasot ovat ja kuinka tämä vaikuttaa sairastumisennusteeseen, ja kuinka usein jo ilmaantuneet vasta-aineet katoavat. Tavoitteena on vasta-aineita tutkimalla löytää tekijöitä, joiden vaikutuksesta autoimmuunireaktio käynnistyy sekä jatkossa yhä tarkemmin oppia arvioimaan yksittäisen ihmisen sairastumisriskiä. Riskin arvioiminen on tärkeää mm. siksi, että mahdolliset ehkäisevät toimenpiteet voidaan kohdistaa oikeisiin henkilöihin.