Geeni-ilmentymätutkimukset DIPP-projektissa


Ihmisen perimä sisältää nykyarvion mukaan kaiken kaikkiaan noin 25 000 geeniä, joiden ilmentymää eli toiminnan tasoa voidaan tutkia joko yksittäin tai myös kaikista geeneistä samanaikaisesti ns. DNA-mikrosirutekniikkaa soveltaen.

DIPP-tutkimuksessa käytämme DNA-mikrosirutekniikkaa tunnistamaan tyypin 1 diabetekseen ja sen etenemiseen mahdollisesti liittyviä geenitoiminnan muutoksia. Erityisesti pyrimme löytämään vasta-aineiden ilmaantumista tai sairastumista edeltävät geenitoiminnan vaihtelut, jotka ennustaisivat taudin etenemistä. Tätä tietoa voidaan sitten jatkossa käyttää mm. mahdollisissa uusissa diabeteksen ehkäisytutkimuksissa. Lisäksi saamme uutta tietoa taudin biologisista syntymekanismeista. Tutkimuksia varten lapsilta kerätään erillinen verinäyte.