Uutta DIPP-tutkimuksessa: Raskaudenaikainen osio & Ylisukupolvinen osio

Tähänastiset DIPP-tutkimuksen tulokset ovat osoittaneet, että diabetekseen johtava tautiprosessi voi käynnistyä jo varhain, ensimmäisen ikävuoden tai jopa raskauden aikana. Lisäksi tiedetään, että perheessä esiintyvä tyypin 1 diabetes lisää lapsen sairastumisriskiä.

DIPP-tutkimuksen raskaudenaikaisessa osiossa tutkimme nyt myös raskausaikaa saadaksemme tietoa mahdollisista tyypin 1 diabeteksen hyvin varhaisista riskitekijöistä. Kutsumme alkuraskauden aikana tutkimusseurantaan sellaisia lasta odottavia perheitä, joissa isällä, äidillä ja/tai sisaruksella on tyypin 1 diabetes. Äitiä pyydetään raskauden aikana kahdelle tutkimuskäynnille ja isää sekä sisaruksia yhdelle tutkimuskäynnille.

DIPP-tutkimuksen ylisukupolvisessa osiossa kohdistamme tutkimuksen DIPP-seurantaan osallistuvien lasten vanhempiin ja isovanhempiin saadaksemme tietoa mahdollisista tyypin 1 diabeteksen ylisukupolvisista riskitekijöistä. Isä, äiti ja isovanhemmat pyydetään yhdelle tutkimuskäynnille.

Lisätietoja DIPP-tutkimuksen raskaudenaikaisesta osiosta antaa tarvittaessa tutkimushoitaja Taru Kostjala, puh. 050 477 1472, sähköposti: taru.kostjala@oulu.fi

Lisätietoja DIPP-tutkimuksen ylisukupolvisesta osiosta saatte lapsenne DIPP-seurantakäynnin yhteydessä.

14 syyskuun, 2020