DIPP-tutkimus

DIPP on tyypin 1 diabeteksen ennustamista ja ehkäisyä tutkiva projekti, joka on ollut toiminnassa vuodesta 1994 lähtien. Tutkimuksessa vastasyntyneiltä etsitään tyypin I diabetekselle altistavia perintötekijöitä. Seulontaan osallistuvat Turun, Tampereen ja Oulun yliopistolliset keskussairaalat.

Seuranta 3 kuukauden välein ja 2-vuotiaasta eteenpäin 6kk tai vuoden tai kolmen vuoden välein

Lapset, joilla todetaan kohonnut riski sairastua diabetekseen, kutsutaan mukaan seurantatutkimukseen, jossa lasta seurataan aluksi 3 kuukauden välein ja 2-vuotiaasta eteenpäin 6 kuukauden tai vuoden tai kolmen vuoden välein. Jokaisella seurantakäynnillä otetaan verinäyte, josta tutkitaan diabeteksen syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Ennen vastaanotolle tuloa lapsen käteen laitetaan puuduttavaa voidetta. Näin vältetään tai vähennetään pistoksesta aiheutuvaa mahdollista kivun tunnetta. Voiteen perheet saavat vastaanotolta.

Kotipaikkakuntanne ollessa kaukana tutkimusyksiköistämme on myös mahdollista osallistua ns. etätutkimukseen. Tällöin tutkimukseen osallistuva antaa näytteensä hänelle parhaiten sopivassa laboratoriossa ja tutkimukseen liittyvät muut asiat suoritetaan puhelimitse. Kysy asiasta lisää omassa tutkimusyksikössäsi.

Tähän mennessä jo yli 15 000 kohonneen sairastumisriskin omaavaa lasta on osallistunut DIPP-tutkimukseen ja yli 300:lla heistä on todettu diabetes.

DIABETEKSEEN LIITTYVIEN VASTA-AINEIDEN ILMAANTUMINEN TUTKIMUSLAPSILLE

Tyypin 1 diabetes on krooninen sairaus, joka aiheutuu haiman insuliinia tuottavien solujen tuhoutumisesta. Solujen tuhoutumista pidetään autoimmuunireaktion seurauksena, mutta vielä ei osata selittää, miksi ilmiö käynnistyy.

Elimistössä muodostuneita diabetekseen liittyviä vasta-aineita voidaan mitata verinäytteistä. DIPP-tutkimuksessa seurataan neljän eri vasta-aineen ilmaantumista tutkimuslapsille 3-6 kk:n välein otettavista verinäytteistä. Mitattavat vasta-aineet ovat IAA (insuliiniautovasta-aineet), IA-2A (islet antigen-2 antibodies), GADA (glutamaattidekarboksylaasivasta-aineet) ja ZnT8A (sinkkitransportterivasta-aineet). Erityisesti usean vasta-aineen ilmaantuminen lapselle ja/tai korkeat vasta-ainepitoisuudet kertovat siitä, että lapsi on huomattavassa sairastumisriskissä. Diabetekseen liittyvät vasta-aineet voivat kuitenkin ilmaantua lapselle jopa vuosia ennen oireiden alkua ja taudin puhkeamista. Tutkimuksessa kartoitetaan, milloin ja missä yhteydessä diabetekseen liittyvät vasta-aineet ovat ilmaantuneet niille lapsille, jotka ovat DIPP -tutkimuksen aikana sairastuneet diabetekseen ja toisaalta niille, jotka eivät ole sairastuneet. Tutkimuksessa siis seurataan, mitä vasta-aineita ja missä iässä lapsille tyypillisesti ilmaantuu, kuinka pitkään lapsilla on vasta-aineita ennen sairastumista, kuinka korkeita vasta-ainetasot ovat ja kuinka tämä vaikuttaa sairastumisennusteeseen, ja kuinka usein jo ilmaantuneet vasta-aineet katoavat. Tavoitteena on vasta-aineita tutkimalla löytää tekijöitä, joiden vaikutuksesta autoimmuunireaktio käynnistyy sekä jatkossa yhä tarkemmin oppia arvioimaan yksittäisen ihmisen sairastumisriskiä. Riskin arvioiminen on tärkeää mm. siksi, että mahdolliset ehkäisevät toimenpiteet voidaan kohdistaa oikeisiin henkilöihin.

Lisätietoja:

DIPP-tutkimuksen kulku

Tietosuojaseloste-DIPP

 

Total Page Visits: 11190 - Today Page Visits: 3