Asiaa D-vitamiinista: lasten suositeltava D-vitamiinin saanti ja päivitetty imeväisikäisten D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositus

D-vitamiini on rasvaliukoinen vitamiini, jota tarvitaan luun ja hampaiden muodostumisessa ja lujittumisessa sekä kalsium- ja fosfaattiaineenvaihdunnassa. Lisäksi D-vitamiinin normaalilla pitoisuudella elimistössä on merkitystä vastustuskyvyn ja lihasten toiminnan kannalta. D-vitamiinilla on siis monia tärkeitä tehtäviä elimistössä.

Tärkeimmät D-vitamiinin muodot ovat D3-vitamiini (kolekalsiferoli) ja D2-vitamiini (ergokalsiferoli). D3-vitamiini toimii elimistössä tehokkaammin kuin D2-vitamiini. D3-vitamiinia muodostuu runsaasti ihossa auringonvalon vaikutuksesta, Suomessa yleensä riittävästi aurinkoisina kesäkuukausina. Keho säätelee ihossa syntyvän D-vitamiinin määrää eli auringonvalon vaikutuksesta D-vitamiinia ei voi saada liikaa. Suomessa talvikuukausina, lokakuusta maaliskuuhun, auringonvalo on liian vähäistä, jotta D-vitamiinia muodostuisi ihossa. Tällöin D-vitamiini tulee saada ravinnosta tai D-vitamiinivalmisteesta. D3-vitamiinia saadaan eläinperäisistä ruoista ja D2-vitamiinia kasviperäisistä ruoista.

D-vitamiinin saantisuositus

D-vitamiini on tällä hetkellä laajan tutkimuksen kohteena. Uusinta tutkimustietoa analysoidaan säännöllisesti Valtion ravitsemusneuvottelukunnan alaisessa D-vitamiiniseurantaryhmässä. D-vitamiinin käytöstä annetut suositukset perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon. Nykytiedon mukaan D-vitamiinin suositeltua saantia suuremmilla annoksilla ei ole terveydellistä hyötyä, mutta haittoja sen sijaan saattaa olla (esim. häiriöt kalsiumin aineenvaihdunnassa).

D-vitamiinin päivittäinen saantisuositus lapsille (kaikille alle 18-vuotiaille) on 10 μg vuorokaudessa. D-vitamiinin saantisuositus päivitettiin nykyiselle tasolleen vuonna 2014 Ravitsemussuositusten päivittämisen yhteydessä. Saantisuositus sisältää ruoasta ja mahdollisista D-vitamiinivalmisteista saadun D-vitamiinin yhteismäärän.

D-vitamiinin lähteet ruokavaliossa

D-vitamiinin hyviä lähteitä ovat kalat (ei kuitenkaan seiti eikä tonnikala), D-vitaminoidut maitotuotteet sekä D-vitaminoidut margariinit ja rasvalevitteet. D-vitamiinia esiintyy luonnostaan vain harvoissa ruoissa, lähinnä kalassa ja metsäsienissä ja tämän takia Suomessa maitovalmisteita ja ravintorasvoja täydennetään D-vitamiinilla. Suomessa aloitettiin nestemäisten maitotuotteiden ja levitettävien ravintorasvojen D-vitamiinitäydennys vuonna 2003, jonka myötä D-vitamiinin keskimääräinen saanti lapsilla nousi merkittävästi. Tutkimustiedon perusteella suomalaisten lasten D-vitamiinin saanti oli kuitenkin täydennyksen aloittamisen jälkeenkin liian alhaisella tasolla verrattuna ravitsemussuosituksiin. Tämän vuoksi valtion ravitsemusneuvottelukunta antoi huhtikuussa 2010 uuden suosituksen kaksinkertaistaa nestemäisten maitovalmisteiden ja ravintorasvojen D-vitamiinitäydennyksen nykyiselle tasolle. Nykyinen suositus on, että maitovalmisteisiin lisätään D-vitamiinia 1μg/100g ja margariineihin ja rasvalevitteisiin 20 μg/100 g. Poikkeuksena joihinkin maitovalmisteisiin on lisätty D-vitamiinia 2 μg/100 g. Luomutuotteet taas eivät sisällä D-vitamiinitäydennystä, poikkeuksena homogenoitu rasvaton luomumaito, johon nykyisin tulee lisätä D-vitamiinia 1 μg/100 g. Mikäli maitovalmisteet korvataan ruokavaliossa kasvipohjaisilla valmisteilla (esim. kaura- tai soijajuomalla), kannattaa tarkistaa tuotteen D-vitamiinipitoisuus, sillä myös monia kasvipohjaisia juomia/valmisteita on täydennetty D-vitamiinilla.

Alla esimerkkejä muutamien ruokien D-vitamiinimääristä:

Ruoka ja määrä Sisältää D-vitamiinia (µg)
lohifilee uunissa, 100g 9.3
maito, vitaminoitu, 2dl 2.0
maito, vitaminointi 2 μg/100ml, 2 dl 4.0
margariini, vitaminoitu 1 tl (5g) 1.0
jogurtti, vitaminoitu, 2dl 2.0
viili, vitaminoitu, 1 prk (200g) 2.0
lohikeitto, maitoon tehty, 2dl 4.8
kauramaito, vitaminoitu, 2 dl 1.5-3.0 (riippuen valmistajasta)
mehu, d-vitaminoitu, 2dl 2.0

Lähde: www.fineli.fi

Terveellinen perusruoka, joka sisältää kalaa ja D-vitaminoituja maitotuotteita ja D-vitaminoituja margariineja/rasvalevitteitä, riittää usein turvaamaan riittävän D-vitamiinin saannin aikuisilla. Lapsilla ruokamäärät voivat jäädä aikuisia pienemmiksi, minkä vuoksi suositellaan ympärivuotista D-vitamiinivalmisteen käyttöä.

D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositukset

Suositusten mukaan kaikille alle 18-vuotiaille suositellaan D-vitamiinivalmisteen käyttöä ympäri vuoden. Lasten D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositus päivitettiin Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen toimesta vuonna 2011. Lisäksi imeväisikäisten (alle 1-vuotiaiden) lasten D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositusta tarkennettiin syyskuussa 2018, koska uusien EU-säädösten mukaisesti äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden D-vitamiinipitoisuudet muuttuvat 1,5-2,5 μg/100 kcal tasosta välille 2,0-2,5 (enintään 3) μg/100 kcal. Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden tulee olla uuden säädöksen mukaisia viimeistään kesäkuussa 2020, ja myytävien tuotteiden D-vitamiinipitoisuudet tarkentuvat siirtymäkauden aikana tuotekohtaisesti.

Imeväisikäiset

Imeväisikäisille lapsille D-vitamiinivalmistetta annetaan yksilöllisesti sen mukaan, onko lapsi täysimetetty vai saako hän rintamaidon tilalle tai lisäksi äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta. Uutta suositusta sovelletaan kaikilla lapsilla samalla tavalla riippumatta siitä, onko lapsella käytössä nykyisillä vai uusilla D-vitamiinipitoisuuksilla olevia äidinmaidonkorvikkeita tai vieroitusvalmisteita.

D-vitamiinilisän annosteluohjeet lapsen saaman ravinnon mukaan:

Imeväisikäiset D-vitamiinilisä valmisteena ympäri vuoden, µg/vrk
Täysimetetty lapsi ja lapsi, joka saa vähemmän kuin 500 ml/vrk äidinmaidonkorviketta/vieroitusvalmistetta* 10
Lapsi, joka saa päivittäin 500-800 ml äidinmaidonkorviketta/vieroitusvalmistetta* 6
Lapsi, joka saa päivittäin enemmän kuin 800 ml äidinmaidonkorviketta/vieroitusvalmistetta* 2

* Äidinmaidonkorvikkeen/vieroitusvalmisteen määrään lasketaan mukaan D-vitaminoidut lastenvellit ja -puurot

Muut lasten ikäryhmät

1-vuotiaasta 2 vuoden ikään asti suositellaan 10 μg D-vitamiinivalmisteen käyttöä ympäri vuoden.
2 vuoden ikäisestä 17-vuotiaaksi suositellaan 7,5 μg D-vitamiinivalmisteen käyttöä ympäri vuoden.

Kirjoittajat:
Anne Riikonen, TtM, tutkija, Tampereen yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Mirva Koreasalo, TtM, tutkija, Tampereen yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lähteet:
Raulio S, Erlund I, Männistö S, ym. Successful nutrition policy: improvement of vitamin D intake and status in Finnish adults over the last decade. Eur J Public Health (2017) 27 (2): 268-273

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Fineli. Elintarvikkeiden koostumustietokanta.
Versio 18. Helsinki 2017. http://www.fineli.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys 2011. D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositukset.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2018. D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositus imeväisikäisillä. https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/vrn_imevaisik-dvitamiinivalm.-kayttosuositus_valmis_k_20.9.2018.pdf

Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset
2014a. Helsinki 2014.
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemussuositukset_2014
_fi_web.2.pd

Total Page Visits: 1641 - Today Page Visits: 1