LIRA-tutkimus

INKRETIINI-PERUSTEINEN TYYPIN 1 DIABETEKSEN JA SEN ESIASTEIDEN HOITO

Haluatko osallistua uuteen lääketutkimukseen tyypin 1 diabeteksen ehkäisemiseksi?

Haluatko osallistua tutkimukseen, jossa selvitetään uuden lääkkeen – Victozan® – vaikutusta tyypin 1 diabeteksen estoon sairauden esiasteessa? Victoza® on lääke, jota on testattu ja käytetty aiemmin aikuisilla ja yli 10-vuotiailla lapsilla, jotka sairastavat tyypin 2 diabetesta. Victozan® vaikuttava aine on liraglutidi, joka lisää insuliinin eritystä haiman insuliinia tuottavissa beta-soluissa aterioiden yhteydessä. Lisäksi lääke vähentää toisen hormonin – glukagonin – tuotantoa, mikä myöskin pienentää verensokerihuippuja aterian jälkeen. Lääkkeen uskotaan myös lisäävän beta-solujen määrää. Haluamme nyt tutkia Victozan® vaikutusta haiman insuliinituotantoon henkilöillä, joilla on toistetusti todettu tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen liittyviä vasta-aineita ja joilla on erittäin korkea riski sairastua lähitulevaisuudessa.Tutkimuksen tausta ja tarkoitus

Tyypin 1 diabetes on ns. autoimmuunisairaus, jossa elimistön oma immuunipuolustusjärjestelmä hyökkää haiman insuliinia tuottavia beta-soluja vastaan. Tämä aiheuttaa insuliinin puutoksen. Insuliini on elintärkeä hormoni, joka auttaa elimistöä käsittelemään ravinnon hiilihydraatteja. Prosessi, jossa immuunijärjestelmä tuhoaa insuliinia tuottavat solut, voi kestää pitkään ennen kuin tauti puhkeaa. Tämän prosessin loppuvaiheessa, ennen tyypin 1 diabeteksen kehittymistä, voidaan sokerirasituskokeiden avulla huomata, jos elimistö ei enää pysty käsittelemään sokeria normaalisti. Tätä tilaa sanotaan heikentyneeksi sokerinsiedoksi. Siihen liittyy usein myös alentunut insuliinituotanto.
Kun ihminen sairastuu tyypin 1 diabetekseen, hänellä on tavallisesti jäljellä vain n. kymmenesosa normaalista insuliinia tuottavasta solumäärästä. Siitä lähtien täytyy insuliinia antaa pistoksina loppuelämän ajan. Olisi hyvin merkityksellistä, jos voitaisiin estää tai hidastaa sitä prosessia, jossa insuliinia tuottavat solut tuhoutuvat. Silloin oma insuliinintuotanto jatkuisi riittävänä pitempään. Kun tyypin 1 diabetes todetaan hyvin varhain, oireettomassa vaiheessa, on yleensä vielä runsaasti insuliinia tuottavia soluja jäljellä. Olisi tärkeää yrittää ylläpitää jäljellä olevaa insuliinituotantoa niin pitkään kuin suinkin.

Victoza® on tutkittu aikuisilla ja yli 10-vuotiailla lapsilla, joilla on tyypin 2 diabetes, sekä aikuisilla, jotka sairastavat tyypin 1 diabetesta. Kaikissa näissä ryhmissä potilaat ovat sietäneet lääkkeen hyvin ilman vakavia sivuvaikutuksia. Me haluamme nyt tutkia, voiko Victoza® parantaa haiman insuliinituotantoa ja viivyttää tai estää tyypin 1 diabeteksen puhkeamista tai etenemistä.

Kuka voi osallistua tutkimukseen?

LIRA1 tutkimus:

Tutkimukseen voi osallistua 18–30-vuotias terve henkilö, jonka verenkierrossa on todettu vähintään kaksi diabetes autovasta-ainetta insuliinia tuottavia soluja kohtaan.

LIRA2 tutkimus:

Tutkimukseen voi osallistua 10-30-vuotias henkilö, joka on äskettäin (2kk) sairastunut tyypin 1 diabetekseen ilman että tyypillisiä diabetesoireita on vielä ilmaantunut vaan sairaus on diagnosoitu esimerkiksi sokerirasituskokeen perusteella.

LIRA3 tutkimus:

Tutkimukseen voi osallistua 10-30 vuotias henkilö, jolla on todettu vähintään kaksi diabetes autovasta-ainetta insuliinia tuottavia soluja kohtaan sekä heikentynyt sokerinsieto.

Tutkimuksen toteuttaja

Tämä tutkimus toteutetaan neljässä tutkimuskeskuksessa Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimuksesta vastaa Suomessa professori Riitta Veijola Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Lisäksi mukana ovat Turun yliopistollinen keskussairaala (Prof. Jorma Toppari), Tampereen yliopistollinen sairaala ja Helsingin yliopistollinen keskussairaala (Prof. Mikael Knip), sekä Lundin yliopisto (Dosentti Helena Elding Larsson).

Miten tutkimus etenee?

Tutkimus on monikeskus-, placebokontrolloitu randomisoitu tutkimus jossa tutkittavat arvotaan kahteen ryhmään, joista toinen saa Victozaa® ja toinen lumelääkettä eli valmistetta, jolla ei odoteta olevan mitään vaikutusta.  Tutkimuksen alussa tehdään sokerirasituskoe, jatkuvasokeriseuranta, muita verikokeita sekä lääkärintarkastus, joiden perusteella selviää voiko tutkittava osallistua tutkimuksiin. Tutkimuksessa seurataan tarkasti sokeriaineenvaihdunnan muutoksia Victozaa® ja lumelääkettä saavilla ryhmillä ennen lääkehoitoa, sen aikana ja sen jälkeen. Lääkehoito kestää 6kk:n ajan.

Total Page Visits: 1853 - Today Page Visits: 1