TEDDY-jatkotutkimus

DIABETEKSEEN SAIRASTUNEIDEN LASTEN SEURANTATUTKIMUS (rekrytointi loppunut)

Mistä tutkimuksessa on kysymys?

Diabeteksen hoito ja hyvän hoitotasapainon saavuttaminen on helpompaa, jos jäljellä on vähänkin omaa insuliinituotantoa. Diabetestutkijat yrittävät siksi kehittää hoitoja, joiden avulla voidaan pysäyttää tai hidastaa insuliinia tuottavien solujen tuhoutumista. Näiden hoitojen tehoa arvioidaan mittaamalla diabetesta sairastavan henkilön omaa insuliinieritystä. Tämän vuoksi olisi tärkeää tietää, kuinka kauan oma insuliinieritys tavallisesti säilyy diabeteksen toteamisen jälkeen.

Tässä tutkimuksessa lapsenne omaa insuliinieritystä tutkitaan ns. ateriarasituskokeella, joka on englanninkieliseltä nimeltään ”mixed meal tolerance test” eli MMTT-koe. Siinä lapsellenne annetaan juotavaksi tietty määrä koostumukseltaan tavallisen sekaruoka-aterian kaltaista, pirtelöltä maistuvaa ravintovalmistetta. Imeytyessään valmiste käynnistää haiman insuliinierityksen.

MMTT-koe toistetaan viiden vuoden aikana 3 – 12 kuukauden välein. Kokeen yhteydessä otetaan myös lisäverinäyte, josta mitataan diabetekseen liittyvät autovasta-aineet ja pitkäaikaista verensokeritasoa kuvastava GHbA1C. Jos annatte suostumuksenne, lapseltanne otetaan MMTT-kokeen yhteydessä myös verinäyte diabeteksen alttiusgeenien määrittämistä varten, ellei alttiusgeenejä ole jo tutkittu, ja verinäyte säilytettäväksi diabetekseen ja siihen läheisesti liittyvien tautien myöhempiä tutkimuksia varten. Lisäksi tutkimuskäynneillä seurataan lapsen fyysistä vointia ja kerätään tietoja vanhempien ja lasten elämänlaadusta.

Mitä tutkimuksessa tapahtuu?

– MMTT-koe tehdään oman lastenklinikkanne tutkimusyksikössä (TYKS, TAYS tai OYS). Koe toistetaan 3 vuoden aikana 3 – 12 kuukauden välein. Käynnit pyritään ajoittamaan samoille päiville kuin lapsenne normaalit kontrollikäynnit diabetespoliklinikalla. Käyntiä varten on syytä varata aikaa koko aamupäivä.

– MMTT-koe toteutetaan aamulla niin, että lapsenne ei ole syönyt mitään edellisen 10 tunnin aikana. Insuliinihoidosta annetaan teille erilliset ohjeet. Kokeen päätyttyä insuliinihoito jatkuu normaaliin tapaan.

– Verinäytteiden ottoa varten lapsenne käsivarteen asetetaan tippakanyyli, josta kaikki näytteet otetaan. Yhden kokeen aikana verinäytteitä otetaan kaiken kaikkiaan n. 25 ml, mikä vastaa noin 2,5 ruokalusikallista. Kokeen alussa otetaan kaksi perättäistä näytettä verensokerin ja insuliinierityksen perustason arvioimiseksi.

– MMTT-koe kestää runsaat 2 tuntia. Alkuverinäytteiden oton jälkeen tutkittavan pitää juoda 5 minuutin aikana annos pirtelön tapaista juomaa. Se on eräänlainen nestemäinen ateria, joka sisältää rasvoja, valkuaisaineita ja hiilihydraatteja. Tämän jälkeen näytteenottokanyylista otetaan verinäyte 15, 30, 60, 90 ja 120 minuutin kuluttua.

– Koska hyvin korkea tai matala verensokeritaso voi vaikuttaa tuloksiin, ennen tippakanyylin laittoa lapsenne verensokeri ja tarvittaessa myös ketoaineet tarkistetaan pikamittarilla. Jos verensokeri on liian korkea tai liian matala tai jos verestä löytyy runsaasti ketoaineita, koetta ei tehdä. Siinä tapauksessa sovimme kanssanne uuden tutkimusajan.

– Halutessanne lapsellenne voidaan asettaa MMTT-kokeen jälkeen noin viikon ajaksi mittari, joka mittaa hänen verensokeritasoaan ympäri vuorokauden sinä aikana, kun mittari on käytössä. Näistä mittaustuloksista voi olla apua lapsenne diabeteshoidon suunnittelussa.

 

TEDDY JATKOTUTKIMUKSEN AIKATAULU

Ajankohta Mitä käynneillä tapahtuu
Diabetesdiagnoosi
1kk sairastumisesta TEDDY-tutkimuksen viimeinen käynti 6vkon sisällä diagnoosista: verinäyte, kyselylomakkeet sekä ulostenäyte. Niillä lapsilla, jotka eivät ole osallistuneet TEDDY-tutkimukseen ensimmäinen käynti, jossa MMTT-tutkimus (verinäytteet) ja kyselylomakkeet sekä ulostenäyte, joka otetaan kotona.
3 kuukautta MMTT-tutkimus (verinäytteet) ja kyselylomakkeet
6 kuukautta MMTT-tutkimus (verinäytteet), kyselylomakkeet, sensorointi
12 kuukautta MMTT-tutkimus (verinäytteet), kyselylomakkeet, sensorointi
18 kuukautta MMTT-tutkimus (verinäytteet)
24 kuukautta MMTT-tutkimus (verinäytteet), kyselylomakkeet, sensorointi

Käynnit jatkuvat puolen vuoden välein, jos lapsella on edelleen insuliinin tuotantoa (c-peptidi arvo yli tietyn rajan)

Tutkimukseen liittyvät haitat

– Tippakanyylin asettaminen voi tuntua hieman kivuliaalta. Haluttaessa lapsenne iho voidaan puuduttaa puudutusvoiteella ennen kanyylin laittoa. Joskus pistokohtaan voi tulla mustelma.

– MMTT-kokeessa käytettyyn ravintoliuokseen ei tiedetä liittyvän mitään sivuvaikutuksia. Jos verensokeritaso nousee kokeen aikana, teille annetaan tarkat ohjeet lapsenne loppupäivän insuliiniannostuksen säätämisestä.

Tutkimukseen liittyvä hyöty

Tulokset auttavat löytämään hoitoja, joilla voidaan hidastaa tai estää insuliinia tuottavien solujen tuhoutumista. Lisäksi tutkimustulokset kertovat, onko lapsellanne jäljellä omaa insuliinituotantoa. Tämä tieto voi olla avuksi lapsenne diabeteksen hoidon suunnittelussa.

Näytteiden ja tutkimustulosten käsittely ja tietosuoja

Lapsenne näytteet lähetetään tutkittavaksi TEDDY-tutkimuksen laboratorioihin. Jos annatte siihen luvan, tutkimuksesta mahdollisesti ylijäävät verinäytteiden osat ja lisäverinäytteet säilytetään TEDDY-tutkimuksen yhteisessä näytepankissa. Näytteiden varastoimisaikaa ei ole vielä määritetty, mutta se voi olla useita vuosia, jos se on tarpeellista tutkimuksen kannalta. Tiedot ja näytteet varustetaan koodinumeroilla, joista yksittäisen lapsen henkilöllisyys ei ole selvitettävissä. Tutkimustuloksia käsitellään täysin luottamuksellisesti siten, että tutkittavan henkilöllisyys ei tule missään vaiheessa esille. Tutkijoita sitoo sama vaitiolovelvollisuus kuin terveydenhuollossa työskenteleviä henkilöitä yleensäkin.

Tutkimusryhmän puolesta

Jorma Toppari
Professori, ylilääkäri
Tyks Lasten ja nuorten klinikka ja Turun yliopisto
Mikael Knip
Lastentautiopin professori, ylilääkäri
HYKS ja Helsingin yliopisto
Tays Lastenklinikka
Riitta Veijola
Professori, lastenendokrinologian erikoislääkäri
OYS Lastenklinikka
Total Page Visits: 242 - Today Page Visits: 2